URBÁNNÍ OHNISKO V PŘEROVĚ
postindustriální městská krajina