O MNĚ

Cílem mé práce není vytvořit projekt, ale navrhnout krásný a fungující prostor, který bude dobře sloužit.

Kdo jsem
Jsem autorizovaný architekt a zabývám se interiéry, návrhy domů, urbanismem a územním plánováním.

S čím mám zkušenosti
Kromě úspěchů v soutěžích mám zkušenosti i s dalšími fázemi projektu včetně realizací nejen v České republice, ale také v Německu, na Kapverdských nebo Kanárských ostrovech.

Co pro Vás udělám
Provedu Vás celým procesem až k realizaci stavby. Než se spolu pustíme do práce, vyslechnu si Vaše představy a načrtnu, jak může vypadat naše spolupráce. Na základě společné diskuze zpracuji architektonický návrh, který ověří provozní a prostorové možnosti a objasní fungování stavby a její materiálově-konstrukční řešení. Samozřejmostí je zpracování veškeré dokumentace pro úřady. Na to navazuje dokumentace pro stavební firmu včetně položkového rozpočtu. V této fázi se budeme věnovat technicko-konstrukčním detailům. Samozřejmostí je dohled na dodržováním projektové dokumentace během výstavby, tak aby nedošlo ke změnám, které by mohly negativně ovlivnit dům.

O mně
Architekturu jsem absolvoval s vyznamenáním na ostravské Katedře architektury v roce 2014 a za svou diplomovou práci zpracovanou pod vedením prof. Petra Hrůši jsem získal Cenu děkana.

Během studia jsem získával projekční zkušenosti nejen v ostravské architektonické kanceláři, ale také v kanceláři Santa Cruz de Tenerife. Podle složistosti zadání spolupracuji s různě širokým týmem specialistů.

Nyní na Katedře architektury přednáším Urbanismus a územní plánování a vedu ateliérové práce třetího ročníku. Jako student i jako pedagog jsem se účastnil řady workshopů, mimo jiné také s prof. Evou Jiřičnou, Janem Magasanikem a Maximem Velčovským. Ve své vědecké činnosti se soustřeďuji na plánování měst a na souvislosti mezi architekturou a urbanismem.

Ocenění
2017 | odměna ČKA – Plovárna Rosice
2016 | 2. cena ČKA – Územní plán Kroměříž
2016 | 2. cena ČKA – Územní studie Jihlava – Na Bělidle
2016 | 3. cena ČKA – Územní studie Jihlava – Sídliště I
2014 | 1. cena ČKA – Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříž
2014 | Cena děkana – Dům umění v dostavbě náměstí v Kyjově

Praxe

od 2016
vlastní architektonická praxe | Pavel Řihák architekt

od 2018
Katedra architektury | VŠB-TUO | odborný asistent

2018
Menis Architects | www.menis.es | architekt

2012-2016
Vysloužil architekti | www.vyslouzilarch.cz | architekt


Studium

2014-dosud
VŠB-TUO | doktorské studium

2008-2014
VŠB-TUO | Architektura a stavitelství | Ing. arch. | prospěl s vyznamenáním