ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ
metoda, koncepce a strategie města